آزمون های اینترنتی از مهرماه سال تحصیلی 1395 در پایه های تحصیلی دوم ابتدایی الی  نهم متوسطه برگزار می گردد. هر داوطلب می تواند از منزل در آزمون های اینترنتی موسسه تیزهوشان (دکتر شاکری) شرکت نموده و بلافاصله بعد از آزمون در مدت زمان کوتاه پاسخ نامه تشریحی و کارنامه ی خود را در قیاس کشوری دریافت نماید.

جهت ثبت نام در آزمون های اینترنتی سال تحصیلی 96-1395 کلیک کنید

جدول زمانبندی آزمون های اینترنتی

پایه تحصیلی

مشاهده جدول بودجه‌بندي دروس،

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گويي به سؤالات

شماره و نوع آزمون

آزمون شماره 1

آزمون شماره 2

آزمون شماره 3

آزمون شماره 4

آزمون شماره 5

آزمون شماره 6

مشورتی

انفرادی

مشورتی

انفرادی

مشورتی

انفرادی

مشورتی

انفرادی

مشورتی

انفرادی

مشورتی

انفرادی

دوم دبستان

مشاهده

95/4/9

-

95/9/25

-

95/10/30

-

95/11/28

-

96/1/24

-

96/2/14

-

سوم دبستان

مشاهده

95/4/9

-

95/9/25

-

95/10/30

-

95/11/28

-

96/1/24

-

96/2/14

-

چهارم دبستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

پنجم دبستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

ششم دبستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

هفتم دبیرستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

هشتم دبیرستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

نهم دبیرستان

مشاهده

95/4/9

95/9/11

95/9/25

95/10/2

95/10/30

95/11/7

95/11/28

95/12/5

96/1/24

96/1/31

96/2/14

96/2/21

ایجاد تغییر در زمان برگزاری آزمون در هر یک از مراحل آزمون مشورتی و یا انفرادی، تا 1 روز بعد از تاریخ مشخص شده در جدول زمان بندی آزمون‌ها امکان‌پذیر است.