سازمان های طرق قرارداد

در حال حاضر کلیه فرزندان پرسنل محترم نیرو های مسلح(طرح حکمت)، نیروی انتظامی سراسر کشور، شهرداری تهران و... بر اساس قرارداد فی مابین از خدمات موسسه با شرایط ویژه بهره مند می گردند.

قابل توجه پرسنل محترم نیرو های مسلح جهت ثبت نام از طریق سایت طرح حکمت  اقدام نمائید.

سبب افتخار موسسه تیزهوشان است که امروز فرزندان بسیاری از پرسنل محترم نهادها و سازمان های دولتی از خدمات فرهنگی موسسه اعم از کلاس، آزمون، کتاب و مجله تیزهوش با شرایط ویژه بهرمند می گردند.
شما مسئول محترم امور رفاهی یا روابط عمومی آن سازمان نیز می توانید از طریق تماس با دفتر مرکزی، ضمن عقد قرارداد، شرایط استفاده فرزندان پرسنل خود را از موارد ذکر شده فراهم کنید.

دفتر مرکزی امور نهاد ها و سازمان ها
22222244 – 021
22872160-61