ماهنامه تیزهوش
خانه آرشیو اشتراک مجله تعرفه آگهی تماس با ما
تیزهوشان ۵۵  (آخرین شماره) تابستان9۳
تاریخ 1393/04/01
عنوان مجله تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
عناوین مثلث موفقیت
فیلم سازی با موبایل
ماهی ها به جنگل نیاز دارند
اسفندیار و ۷ گذرگاه
رستورانی پر از ربات
چست آن؟!
اینترنت با انرژی خورشیدی
گفتگو با دو دانش آموز مخترع
بخون و بخند
بتمن و مبارزه با سرطان
مدیر مسئول مبتکران مهمان تیزهوشان
آقای خیالی
گله های کودکانه
دانلود دانلود

شماره های قبلی
فصل نامه تیزهوشان 49
فصل نامه تیزهوشان 50
فصل نامه تیزهوشان 51
تیزهوشان 52
تیزهوشان 53
تیزهوشان54
تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
تیزهوش شماره 5
تیزهوش شماره 6
ماهنامه تیزهوش شماره 7
ماهنامه تیزهوش شماره 8
ماهنامه تیزهوش شماره 9
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 10
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 11
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 12
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 13
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 15
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 16
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 17
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 18
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 19