تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان ۵۵  (آخرین شماره) تابستان9۳
تاریخ 1393/04/01
عنوان مجله تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
عناوین مثلث موفقیت
فیلم سازی با موبایل
ماهی ها به جنگل نیاز دارند
اسفندیار و ۷ گذرگاه
رستورانی پر از ربات
چست آن؟!
اینترنت با انرژی خورشیدی
گفتگو با دو دانش آموز مخترع
بخون و بخند
بتمن و مبارزه با سرطان
مدیر مسئول مبتکران مهمان تیزهوشان
آقای خیالی
گله های کودکانه
دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد