ماهنامه تیزهوش
خانه آرشیو اشتراک مجله تعرفه آگهی تماس با ما
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
تاریخ 1397/06/06
عنوان مجله ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
عناوین فهرست:
پاييز، پاييز است
مسافرت پاييزي
کلاه آنتوني
پاييز
يک قهوه‌ پاييزي
30 ثانيه‌ي تاريخي
سفرهاي سرشار از آينده با ژول ورن
شگفت انگيزان
معمّاهاي رياضي
بازوان پرتوان برسد به داد اين ناتوان
وقتي کاکتوس ها راه مي‌روند
در سه سالگي توقّف نکنيد
جدول مهر خوش خبر
به سادگي شعبده بازي کنيد
انگليسي
دانلود دانلود

شماره های قبلی
فصل نامه تیزهوشان 49
فصل نامه تیزهوشان 50
فصل نامه تیزهوشان 51
تیزهوشان 52
تیزهوشان 53
تیزهوشان54
تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
تیزهوش شماره 5
تیزهوش شماره 6
ماهنامه تیزهوش شماره 7
ماهنامه تیزهوش شماره 8
ماهنامه تیزهوش شماره 9
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 10
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 11
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 12
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 13
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 15
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 16
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 17
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 18