ماهنامه تیزهوش
خانه آرشیو اشتراک مجله تعرفه آگهی تماس با ما
تیزهوش شماره 6
تاریخ 1395/05/19
عنوان مجله تیزهوش شماره 6
عناوین فهرست این شماره:
نیایش
سخن دکتر شاکری
شعر / کودکی
پری کوفته قلقلی
چهار گدا
آزمایش علمی / طرز تهیه چسب چوب
پرندگان شکاری
داستان ضرب المثل / فوت کوزه گری
شعر / شهر ما
شعر از پنجره / تازه / لبخند تو
آشپز کوچولو
بگرد و پیدا کن
جدول
مازمالو
راز نقطه ها
معرفی کتاب
داستان نا تمام
اوریگامی
نمایشنامه
معرفی انیمیشن
نیشخند
هنر و خلاقیت
سفر ( داستان دو زبانه)
ضرب المثل
دانلود دانلود

شماره های قبلی
فصل نامه تیزهوشان 49
فصل نامه تیزهوشان 50
فصل نامه تیزهوشان 51
تیزهوشان 52
تیزهوشان 53
تیزهوشان54
تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
تیزهوش شماره 5
تیزهوش شماره 6
ماهنامه تیزهوش شماره 7
ماهنامه تیزهوش شماره 8
ماهنامه تیزهوش شماره 9
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 10
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 11
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 12
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 13
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 15
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 16
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 17
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 18
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 19