تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
ماهنامه تیزهوش شماره 8
تاریخ 1396/02/21
عنوان مجله ماهنامه تیزهوش شماره 8
عناوین عناوین این شماره:
سخن دکتر شاکری
این خدا کیست؟
کشتزار پربار زندگی
خانه خود را بسازید
یک توصیه مهم از زبان کتاب
ماندگارترین درخت دنیا
کتاب بخوانید، تا مثل ستاره بدرخشید
وقتی ماهی ها حرف میزنند
یک داستان ژاپنی
چند نکته خوب برای موفقیت های بیشتر در زندگی
اولین کلید
میزاتقی خان امیرکبیر
دنیای رنگ ها
کاشفان سرزمین های ناشناخته
اگر در آزمون سمپاد قبول نشوم
آزمایش کنید
جدول سودوکو
معما
جدول کشور ها
اثر موسیقی بر حیوانات
لک لک ها
اولین کاشفان کره زمین
چگونه وقت کم نیاوریم؟ کلید های طلایی
امام جعفر صادق(ع)، پیدایش جهان
داستان های انگلیسی
دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد