تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
فصل نامه تیزهوشان 49
تاریخ 1391/01/01
عنوان مجله فصل نامه تیزهوشان 49
عناوین

سر مقاله

كودك

سوسن معما

سبزه عید را شما آماده كنید

نامه ای به خدا

اسمورف ها

شعر بهاری

مدیر كوچولو و یك گروه بهاری(داستان)

آقای خیالی و باران كتاب(داستان)

رنگین كمان ( بخون و بخند/معما/چست آن)

یك نكته ریاضی

سودوكو/شعبده بازی

مسابقه بزرگ تیزهوشان

نوجوان

آینده ی ایران، روشن تر از همیشه

چرا شاهنامه اثری ملی است؟

احترام، انتقاد، گفتگو

در باز توفیق(داستان)

تكنیك شن كلاه تفكر

بیولوژی(زیست فناوری)

آزمایشگاه خانگی / بازی با اعداد اول

ونیز از پادشاه پودولیا پذیرایی می كند(داستان)

دانستنی های علمی

معرفی رشته علمی جدید:باستان شناسی زیر آب

ورزش كنیم، عصبانی نشویم

نرمش چی گونگ

دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد