ماهنامه تیزهوش
خانه آرشیو اشتراک مجله تعرفه آگهی تماس با ما
فصل نامه تیزهوشان 49
تاریخ 1391/01/01
عنوان مجله فصل نامه تیزهوشان 49
عناوین

سر مقاله

كودك

سوسن معما

سبزه عید را شما آماده كنید

نامه ای به خدا

اسمورف ها

شعر بهاری

مدیر كوچولو و یك گروه بهاری(داستان)

آقای خیالی و باران كتاب(داستان)

رنگین كمان ( بخون و بخند/معما/چست آن)

یك نكته ریاضی

سودوكو/شعبده بازی

مسابقه بزرگ تیزهوشان

نوجوان

آینده ی ایران، روشن تر از همیشه

چرا شاهنامه اثری ملی است؟

احترام، انتقاد، گفتگو

در باز توفیق(داستان)

تكنیك شن كلاه تفكر

بیولوژی(زیست فناوری)

آزمایشگاه خانگی / بازی با اعداد اول

ونیز از پادشاه پودولیا پذیرایی می كند(داستان)

دانستنی های علمی

معرفی رشته علمی جدید:باستان شناسی زیر آب

ورزش كنیم، عصبانی نشویم

نرمش چی گونگ

دانلود دانلود

شماره های قبلی
فصل نامه تیزهوشان 49
فصل نامه تیزهوشان 50
فصل نامه تیزهوشان 51
تیزهوشان 52
تیزهوشان 53
تیزهوشان54
تیزهوشان ۵۵ (آخرین شماره) تابستان9۳
تیزهوش شماره 5
تیزهوش شماره 6
ماهنامه تیزهوش شماره 7
ماهنامه تیزهوش شماره 8
ماهنامه تیزهوش شماره 9
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 10
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 11
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 12
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 13
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 14
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 15
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 16
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 17
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 18
ماهنامه تیزهوش، شماره ی 19