تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
فصل نامه تیزهوشان 51
تاریخ 1391/07/01
عنوان مجله فصل نامه تیزهوشان 51
عناوین
سرمقاله
محمد امین، پیامبر مهر و اخلاق
شعر(كوچ برگ ها)
آقای خیالی
شعر (شفا)
چرا ابرها سقوط نمی كنند؟
مدیر كوچولو(تیم رایانه ای مدرسه)
نو قلم
ما میتوانیم- 34 پله صعود طی یك دوره
بیشتر بدانیم
رنگین كمان(كلی سرگرمی خوب)
شعر(امام مهربان)
قدرت فكر
زبان تبر(داستان)
مشاور علمی(هوش مصنوعی)
چگونه از خواب بیدار شویم؟
بعد از خیس شدن موبایل چه كار كنیم؟
مریخ نورد كیوریاستی
مدیریت را به عهده بگیرید
تیراندازی در آورورا(بت من)
داستان غار وحشی
8 صفحه ویژه پیش دبستانی ها و مربیانشان
عكاسی مفهومی چیست؟
آلیس همیلتون
برای زلزله آماده باشیم
شما ثروتمندید
معرفی كتاب،سایت،كارتون و بازی
توصیه های برندگان نوبل به تیزهوشان
میزگرد تیزهوشان(اضطراب)
و مقالات انگلیسی
دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد