تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان 52
تاریخ 1391/11/01
عنوان مجله تیزهوشان 52
عناوین

فهرست فصلنامه تیزهوشان زمستان 91

1 مقدمه

2    سرمقاله

3     شعر(ننه سرما)

4     آقاي خيالي(رود امید)

6     شعر (مورچه)

7     بیشتر بدانیم

8     مدير كوچولو وگل های شمعدانی

10  رنگين كمان (كلي سرگرمي خوب)

12  جوجه قمری کوچولو (داستان)

 14 شعر(فصل سرما)

15  احساسات خود را بشناسیم

16  شعر (با ستاره شروع کن)

17 خودرو بدون راننده

18  به سوی مریخ

20  سکه جادویی پیروزی(داستان)

21  از ذهن توسعه یافته استفاده کنیم

22  هوش فرا زمینی

24  چگونه سخن بگوییم

26  بچه ها خبر

28  علامه اقبال، فرزند گرامی شرق

30  8صفحه ويژه‌ي پيش دبستاني‌ها و مربيانشان

31  شعر(گنجشک لالا)

32  شعر‌(اطو)

33  بچه خوب کیه؟!

34  کار دستی با طبیعت

36  نام حشرات را بنویس و رنگ کن

37  برای تصویر قصه بنویسید

38  رنگ کن

39  گوزن زرد ایرانی

41  سودوکو تیزهوشان

42  عصریخبندان(رانش قاره ها)

43  برای رسیدن به اهدافتان نفشه بکشید

44  دقت کنید

46  پرنده های خشمگین

47  پینت بال ورزشی برای خنده و شادی

48  گزارش

50  دانستنی های علمی

همراه با بخش انگلیسی  در 8 صفحه

دانلود دانلودماهنامه
تیزهوش شماره 26
منتشر شد