واحد مدارس استان تهران آمادگی دارد در زمينه:
‌1 تشكيل كلاس (با اعزام كادر و ارائه سيستم آموزشی)
2 برگزاری آزمون‌های اينترنتی در مدرسه (تا دهم متوسطه)
3 برگزاری نمايشگاه‌های يك روزه‌ی كتاب در مدرسه‌ی شما (با شرايط ويژه)
4 ارسال كتاب‌های درخواستی با (شرايط ويژه)
5 آبونمان دانش‌آموزان مدرسه، (مجله تيزهوش)

جهت اخد نمایندگی با شماره تلفن 02122222244 تماس حاصل نمایید
آموزشگاه منطقه نوع موسسه
نشانی تلفن سایت
نام مدیر همراه مدیر    

متقاضی