مجتمع فرهنگي تيزهوشان افتخار دارد به پاس زحمات ماندگار شما معلم گرامی، ضمن اهداي يك جلد كتاب درخواستی از نمونه عناوين منتشره انتشارات تيزهوشان نام جنابعالی را به‌عنوان «معلم‌يار» در مؤسسه به ثبت برساند. معلمانی كه دارای كد معلم‌يار از مؤسسه هستند، در صورت تمايل و احراز شرايط مي‌توانند در بخش‌هاي مشاوره، تدريس و تأليف با ما همكاری نمايند. در صورت تمايل به دريافت كتاب اهدايی ضمن تماس با شماره 22222244 فرم ذيل را تكميل و ارسال نماييد

نام و فامیل فرزند كدملی
درس و یا پایه تحصیلی مربوطه تحصیلات تاریخ تولد
مدرسه مشغول به كار شهرستان منطقه
تلفن همراه تلفن ثابت ایمیل
آدرس