مجله تیزهوش، شماره ی 22
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 22
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000  - ریال
توضیحات ویژه نامه تابستان تیزهوش منتشر شد
چکیده

ویژه نامه تابستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید