1403/03/28
تیزهوشان
 
عنوان
 
 
 
 
 
 
تاریخ امروز 1403/03/28
تعداد اعضا 4206
کاربران آنلاین 142
اعضای آنلاین 1
بازدید امروز 445
بازدید کل 192764
 
     
 

مجله تیزهوش 34 نسخه PDF
نام کتاب مجله تیزهوش 34 نسخه PDF
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده -

تیزهوش 34 منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 500000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 34 ویژه نوروزمجله تیزهوش 33 نسخه PDF
نام کتاب مجله تیزهوش 33 نسخه PDF
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده -

تیزهوش 33 منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 500000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 33مجله تیزهوش 32 نسخه چاپی
در دست چاپ
نام کتاب مجله تیزهوش 32 نسخه چاپی
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

تیزهوش 32 منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت چاپی خریداری نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 1500000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 32مجله تیزهوش 32 نسخه PDF
نام کتاب مجله تیزهوش 32 نسخه PDF
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

تیزهوش 32 منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 500000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 32مجله تیزهوش، شماره ی 31
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 31
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه بهاری تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 31مجله تیزهوش، شماره ی 30
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 30
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه زمستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 30مجله تیزهوش، شماره ی 29
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 29
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه پاییز تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 29مجله تیزهوش، شماره ی 28
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 28
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه بهار تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 28مجله تیزهوش، شماره ی 27
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 27
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه پاییز و زمستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 27مجله تیزهوش، شماره ی 26
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 26
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه پاییز تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 26مجله تیزهوش، شماره ی 25
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 25
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه بهار تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(فایل به صورت فشرده یا Rar می باشد) دانلود و مشاهده نمایید .
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 24
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 24
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه زمستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 23
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 23
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه پاییز تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 22
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 22
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه تابستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات ویژه نامه تابستان تیزهوش منتشر شدمجله تیزهوش، شماره ی 21
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 21
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه بهار تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000 - ریال
توضیحات ویژه نامه بهار تیزهوش منتشر شدمجله تیزهوش، شماره ی 20
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 20
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه زمستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 19
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 19
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه تیر و مرداد تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 18
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 18
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه تیر و مرداد تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 17
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 17
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

ویژه نامه اردیبهشت و خرداد تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتمجله تیزهوش، شماره ی 16
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 16
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده ویژه نامه نورز98 تیزهوش منتشر شد
می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتPDF -فصل نامه تیزهوشان 51
نام کتاب PDF -فصل نامه تیزهوشان 51
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده
سرمقاله
محمد امین، پیامبر مهر و اخلاق
شعر(كوچ برگ ها)
آقای خیالی
شعر (شفا)
چرا ابرها سقوط نمی كنند؟
مدیر كوچولو(تیم رایانه ای مدرسه)
نو قلم
ما میتوانیم- 34 پله صعود طی یك دوره
بیشتر بدانیم
رنگین كمان(كلی سرگرمی خوب)
شعر(امام مهربان)
قدرت فكر
زبان تبر(داستان)
مشاور علمی(هوش مصنوعی)
چگونه از خواب بیدار شویم؟
بعد از خیس شدن موبایل چه كار كنیم؟
مریخ نورد كیوریاستی
مدیریت را به عهده بگیرید
تیراندازی در آورورا(بت من)
داستان غار وحشی
8 صفحه ویژه پیش دبستانی ها و مربیانشان
عكاسی مفهومی چیست؟
آلیس همیلتون
برای زلزله آماده باشیم
شما ثروتمندید
معرفی كتاب،سایت،كارتون و بازی
توصیه های برندگان نوبل به تیزهوشان
میزگرد تیزهوشان(اضطراب)
و مقالات انگلیسی
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحات اشتراک اینترنتی مجله شماره 18 تیزهوش به صورت فایل PDF قابل دریافت استPDF -فصل نامه تیزهوشان 50
نام کتاب PDF -فصل نامه تیزهوشان 50
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده میزگرد تیزهوشان
استیوجابز، ستاره فناوری
بازی كامپیوتری با طعم مهربانی
راگ فوتبال
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحاتPDF - فصل نامه تیزهوشان 49
نام کتاب PDF - فصل نامه تیزهوشان 49
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
چکیده

سر مقاله

كودك

سوسن معما

سبزه عید را شما آماده كنید

نامه ای به خدا

اسمورف ها

شعر بهاری

مدیر كوچولو و یك گروه بهاری(داستان)

آقای خیالی و باران كتاب(داستان)

رنگین كمان ( بخون و بخند/معما/چست آن)

یك نكته ریاضی

سودوكو/شعبده بازی

مسابقه بزرگ تیزهوشان

نوجوان

آینده ی ایران، روشن تر از همیشه

چرا شاهنامه اثری ملی است؟

احترام، انتقاد، گفتگو

در باز توفیق(داستان)

تكنیك شن كلاه تفكر

بیولوژی(زیست فناوری)

آزمایشگاه خانگی / بازی با اعداد اول

ونیز از پادشاه پودولیا پذیرایی می كند(داستان)

دانستنی های علمی

معرفی رشته علمی جدید:باستان شناسی زیر آب

ورزش كنیم، عصبانی نشویم

نرمش چی گونگ

نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 150000 - ریال
توضیحات 
     

 
کالايی در سبد نمی باشد
 
 
 
بازدید کننده گرامی خوش آمدید
 
 
 
 
 
کلیه حقوق سایت متعلق به تیزهوشان می باشد-1395
All Rights Reserved.Designed by HAMEDGM