مجله تیزهوش، شماره ی 30
نام کتاب مجله تیزهوش، شماره ی 30
گروه کتاب نشریه تیزهوش/
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 300000  - ریال
توضیحات مجله تیزهوش، شماره ی 30
چکیده

ویژه نامه زمستان تیزهوش منتشر شد


می توانید این شماره از مجله را به صورت الکترونیکی(PDF) دانلود و مشاهده نمایید