تیزهوشان دکتر شاکری
  
  

1300 درس، نكته، پرسش اول دبستان
مهارت های اجتماعی پیش دبستان
بازی های هوش اول دبستان
مهارت های نجوم پیش دبستان
مهارت های علوم تجربی پیش دبستان
1300 درس،نكته،پرسش دوم دبستان
مهارت های ریاضی پیش دبستان
مهارت های آزمایشگاهی پیش دبستان
پرسش های مفهومی هوش و خلاقیت پیش دبستان