تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
با توجه به حساسیت آموزش در پایه اول دبستان، تلاش تیم مؤلفین که عمدتاً از سرگروه های آموزشی ادارات آموزش و پرورش شهر تهران هستند، روان سازی و خلاقانه کردن آموزش از طریق این کتاب ها بوده است.
مجموعه کتاب های موجود در بسته 8 جلدی این پایه کلیه نیازهای معلمین ، دانش آموزان و اولیا را در زمینه های مختلف درسی برطرف می نماید.

مجموعه 7 جلدی اول ابتدایی اطلاعات بیشتر
1300 درس، نكته، پرسش اول دبستان اطلاعات بیشتر
کار فارسی و املای اول دبستان اطلاعات بیشتر
بازی های هوش اول دبستان اطلاعات بیشتر
راهنمای ریاضی اول ابتدایی اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی-اول ابتدائی اطلاعات بیشتر
راهنمای علوم اول ابتدایی اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه اول ابتدایی اطلاعات بیشتر