معرفی انتشارات
نمایندگی های فروش
در دست چاپ
فهرست موضوعی کتاب ها
تازه های نشر
پر فروش ها

معرفی موضوعی کتاب ها

“ماهنامه تيزهوش” (با نام سابق تیزهوشان) مجله‌اي غير دولتي ويژه كودكان و نوجوانان شاد، خلاق و هوشمند ايراني است كه براي اولين بار در كشور، با رويكردي روحيه بخش، خلاقانه و علمي آموزشي با مدير مسئولي دكتر شاكري (شاگردي) از مهر ماه 1384 پا بر عرصه مطبوعات گذاشت و يكي از محصولات مجتمع فرهنگي تيزهوشان مي‌باشد. اين نشريه در حال حاضر مخاطبان زيادي را در داخل و خارج كشور پيش روي خود دارد چنانچه علاوه بر جمعيت چند هزار نفري مشتركين مؤسسه تيزهوشان، مهمان بسياري از خانواده‌هاي ايراني در داخل و خارج كشور از طريق کیوسک‌های توزيع مطبوعات و نمايندگي‌هاي خود است.