تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مجموعه 11 جلدی کتاب های پیش دبستانی، یک بسته ی جامع آموزشی است که در طی یک دهه تجربه ی آموزشی، توسط جمعی از کارشناسان آشنا به نیاز نوآموزان پیش دبستانی با نظارت مستقیم دکتر شاکردی تالیف گردیده است.
ضمناً دو کتاب پرسش های مفهومی هوش و 101 راه تقویت هوش و خلاقیت از مجموعه کتاب های پیش دبستانی، تالیف مستقیم ایشان می باشد.

مجموعه 10 جلدی پیش دبستانی اطلاعات بیشتر
پرسش های مفهومی هوش و خلاقیت پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های ریاضی پیش دبستان اطلاعات بیشتر
بازی های هوش پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های علوم تجربی پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های آزمایشگاهی پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های اجتماعی پیش دبستان اطلاعات بیشتر
هدیه های آسمانی پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های نوشتاری - پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های نجوم پیش دبستان اطلاعات بیشتر
101 راه تقویت هوش و خلافیت پیش دبستان اطلاعات بیشتر
هنر و خلاقیت پیش دبستان اطلاعات بیشتر