تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
مجموعه کتاب هاى پایه پنجم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرات کتاب هاى درسى تألیف شده اند و براى دانش آموزانى که مى خواهند اطمینان پیدا کنند مفاهیم اصلى دروس را به خوبى فرا گرفته اند و همچنین تمایل دارند یادگیرى خود را عمیق تر و پایدارتر نمایند و به غنى ساختن آموخته هاى خود می اندیشند و به سطح معمول کتاب های درسی رضایت نمى دهند، مناسب است.
رویکرد مبتنی بر افزایش سطح هوش و خلاقیت و در عین حال ایجاد فضای آموزش سرگرم کننده برای دانش آموز از اهداف گروه مؤلفین این مجموعه کتاب ها می باشد.
این مجموعه کتاب ها، کلیه مطالب دروس پایه پنجم دبستان را در سطح متوسط و پیشرفته ارائه می دهند و دانش آموزان با استفاده از آنها با مباحث و نکته هاي مهم هر درس آشنا می شوند و با بززسی انواع مثال ها، اجرای آزمون ها و سرگرمى هاى علمى، بر آنها تسلط می یابند و در پایان نیز متناسب با هرمبحث درسی، سؤالات و آزمون هاى مختلف را پاسخ می دهند.
مجموعه 11 جلدی کتاب های آموزشی پایه پنجم دبستان شامل کتاب های 1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای، کار و راهنمای ریاضی، کار و راهنمای علوم تجربی، بازی های هوش، 101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی، 1001 نکته تابستانه و مجموعه 5 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان می باشد که همراه با یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

1300 پرسش  برگزیده پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم تجربی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای ریاضی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای علوم تجربی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمان پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
بازی های هوش پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی 13آزمون تحلیلی شب امتحان پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 11جلدی پنجم دبستان اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه پنجم دبستان اطلاعات بیشتر