تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
مجموعه کتاب هاى پایه ششم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرات کتاب هاى درسى تألیف شده اند و براى دانش آموزانى که مى خواهند اطمینان پیدا کنند مفاهیم اصلى دروس را به خوبى فرا گرفته اند و همچنین تمایل دارند یادگیرى خود را عمیق تر و پایدارتر نمایند و به غنى ساختن آموخته هاى خود می اندیشند و به سطح معمول کتاب های درسی رضایت نمى دهند، مناسب است.
رویکرد مبتنی بر افزایش سطح هوش و خلاقیت و در عین حال ایجاد فضای آموزش سرگرم کننده برای دانش آموز از اهداف گروه مؤلفین این مجموعه کتاب ها می باشد.
این مجموعه کتاب ها، کلیه مطالب دروس پایه ششم دبستان را در سطح متوسط و پیشرفته ارائه می دهند و دانش آموزان با استفاده از آنها با مباحث و نکته هاي مهم هر درس آشنا می شوند و با بززسی انواع مثال ها، اجرای آزمون ها و سرگرمى هاى علمى، بر آنها تسلط می یابند و در پایان نیز متناسب با هرمبحث درسی، سؤالات و آزمون هاى مختلف را پاسخ می دهند.
مجموعه 8 جلدی کتاب های آموزشی پایه ششم دبستان شامل کتاب های 1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای، 101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی، هوش و استعداد تحلیلی و مجموعه 5 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان می باشد که همراه با یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

هوش و استعداد تحلیلی ششم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمان ششم دبستان اطلاعات بیشتر
 1300پرسش برگزیده ششم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی ششم دبستان اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی ششم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه 4 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحان ششم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی ششم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 8 جلدی ششم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی ششم دبستان اطلاعات بیشتر