تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
بسته آموزشی دوم دبستان انتشارات تیزهوشان، در برگیرنده آموزش مفاهیم درسی بر مبنای آخرین تغییرات با هدف برطرف نمودن این نیاز مهم اولیاء تالیف گردیده است که البته می تواند نیاز های فرا آموزشی معلمین محترم را جهت تدریس در کلاس برطرف نماید.

مجموعه 7جلدی دوم ابتدایی اطلاعات بیشتر
بازی های هوش دوم دبستان اطلاعات بیشتر
کار فارسی و  املای دوم دبستان اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی- دوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای ریاضی و علوم - دوم دبستان اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه دوم ابتدایی اطلاعات بیشتر
1300 درس،نكته،پرسش دوم دبستان اطلاعات بیشتر