تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مقطع متوسطه 1 (هفتم ، هشتم، نهم) به دلیل تجربه جدید خود ،نیاز به کتاب هایی دارد که آموزش و یادگیری را برای معلمین و دانش آموزان تسهیل نماید.لذا انتشارات تیزهوشان سعی نموده در مجموعه آثار خود، این نیاز را با یک بسته آموزشی جامع برطرف نماید.
کتاب های 1300 پرسش برگزیده (8درس ) و هوش و ریاضی نوجوان ، به علاوه مجموعه 7 جلدی 13 آزمون ، که همه دروس را در بر میگیرد به راحتی پاسخ گوی معلمین و دانش آموزان این مقطع جدید تحصیلی می باشد.

مجموعه 9 جلدی هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان پیام آسمانی هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
1300 پرسش برگزیده هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی هفتم اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پایه هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان عربی پایه هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پایه هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان انگلیسی پایه هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی فارسی پایه هفتم متوسطه اطلاعات بیشتر