تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
با توجه به اهمیت آزمون های ورودی مدارس سمپاد و نمونه و انتخاب رشته تحصیلی در مقطع سرنوشت ساز متوسطه (2) ، انتشارات تیزهوشان اقدام به انتشار کتاب های هفتم تا نهم سه درس ریاضی ،علوم و فارسی نموده است. در این کتاب ها کلیات مباحث درسی از پایه هفتم تا نهم با روشی جذاب و روان با ارائه انواع پرسش های تشریحی و تستی آورده شده است.

مجموعه 6 جلدی پایه نهم اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
1300 پرسش چند گزینه ای برگزیده پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان پیام آسمانی نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای فارسی،عربی،انگلیسی (1*3) اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی نهم اطلاعات بیشتر
فارسی هفتم تا نهم جهت آمادگی آزمون ورودی تیزهوشان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان عربی پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
مجموعه 7 جلدی 13 آزمون نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان انگلیسی پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر
هوش و استعداد تحلیلی-ویژه ششمی ها و نهمی ها اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پایه نهم متوسطه اطلاعات بیشتر