تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
مقطع تحصیلی دبیرستان دوره اول(پایه هفتم، هشتم، نهم)، به دلیل تازه ورود بودن به نظام آموزشی کشور، به کتاب هایی نیاز دارد که فرایند آموزش و یادگیری را برای دبیران محترم و دانش آموزن عزیز تسهیل نماید. لذا انتشارات تیزهوشان دکتر شاکری سعی نموده است تا در مجموعه آثار خود، این نیاز را با ارائه یک بسته آموزشی جامع برطرف نماید.
کتاب 1300 پرسش برگزیده در 8 درس (شامل درس نامه مفید، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی پزسش ها) به همراه مجموعه 7 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحان در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی و پیام های آسمان، کتاب کار و راهنمای فارسی،عربی و زبان انگلیسی، کتاب فارسی جامع هفتم تا نهم و کتاب هوش و استعداد تحلیلی به راحتی پاسخ گوی نیاز دبیران محترم و دانش آموزان عزیز در پایه تحصیلی نهم دبیرستان می باشد که به همراه یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای پایه نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان پیام آسمان نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای فارسی،عربی،انگلیسی(1*3) نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
هوش و استعداد تحلیلی نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان عربی پایه نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پایه نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان انگلیسی نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پایه نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
مجموعه 7 جلدی13آزمون تحلیلی شب امتحان نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پایه نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 12 جلدی نهم دبیرستان اطلاعات بیشتر