تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان تیزهوشان
مجموعه کتاب هاى پایه چهارم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرات کتاب هاى درسى تألیف شده اند و براى دانش آموزانى که مى خواهند اطمینان پیدا کنند مفاهیم اصلى دروس را به خوبى فرا گرفته اند و همچنین تمایل دارند یادگیرى خود را عمیق تر و پایدارتر نمایند و به غنى ساختن آموخته هاى خود می اندیشند و به سطح معمول کتاب های درسی رضایت نمى دهند، مناسب است.
رویکرد مبتنی بر افزایش سطح هوش و خلاقیت و در عین حال ایجاد فضای آموزش سرگرم کننده برای دانش آموز از اهداف گروه مؤلفین این مجموعه کتاب ها می باشد.
این مجموعه کتاب ها، کلیه مطالب دروس پایه چهارم دبستان را در سطح متوسط و پیشرفته ارائه می دهند و دانش آموزان با استفاده از آنها با مباحث و نکته هاي مهم هر درس آشنا می شوند و با بززسی انواع مثال ها، اجرای آزمون ها و سرگرمى هاى علمى، بر آنها تسلط می یابند و در پایان نیز متناسب با هرمبحث درسی، سؤالات و آزمون هاى مختلف را پاسخ می دهند.
مجموعه 8 جلدی کتاب های آموزشی پایه چهارم دبستان شامل کتاب های 1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای، بازی های هوش، 101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی و مجموعه 5 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان می باشد که همراه با یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

1300 پرسش برگزیده چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم تجربی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
نجوم نوجوان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
بازی های هوش چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمان چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی13آزمون تحلیلی شب امتحان چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 9 جلدی چهارم دبستان اطلاعات بیشتر