تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مجموعه 12 جلدی کودک توانا
ویژه کودکان خردسال 3 تا 5 سال
این مجموعه به عنوان یک گام آموزشی مهم جهت آمادگی خردسالان 3 تا 5 سال برای ورود به دوره ی پیش دبستانی تالیف شده است. افزایش واژگان ذهنی، تقویت حواس بصری و شنیداری و هوش هفت گانه از اهداف محتوایی این بسته ی آموزشی بوده که می تواند در طی دوره ی یک ساله آموزشی در مهد کودک ها مورد استفاده ی مربیان قرار گیرد.ضمن این که همه ی مادران علاقه مند نیز می توانند در منزل از آن استفاده کنند.

مجموعه 12 جلدی کودک توانا اطلاعات بیشتر
تفکر خلاق اطلاعات بیشتر
دقت کن ، پیدا کن اطلاعات بیشتر
شناخت اشکال اطلاعات بیشتر
تفاوت ها و شباهت ها اطلاعات بیشتر
کامل و ناکامل اطلاعات بیشتر
جور یا ناجور اطلاعات بیشتر
درک شمارش اطلاعات بیشتر
شناخت حیوانات اطلاعات بیشتر
سبک،سنگین/بزرگ،کوچک اطلاعات بیشتر
شناخت خوراکی ها اطلاعات بیشتر
درک متوسط (بین آن دو ) اطلاعات بیشتر
خوب دیدن (تمرکز) اطلاعات بیشتر