تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مجموعه 12 جلدی کودک توانا به عنوان یک مجموعه آموزشی و مهارتی مناسب و اثر بخش برای کودکان گروه سنی 3 تا 5 سال به منظور آمادگی ایشان جهت ورود به دوره پیش دبستانی تالیف شده است.
افزایش واژگان ذهنی، تقویت حواس دیداری و شنیداری و هوش هفت گانه کودکان از اهداف محتوایی این بسته آموزشی می باشد که می تواند در طی دوره یک ساله آموزشی در مهد کودک ها مورد استفاده مربیان قرار بگیرد.ضمن این که همه مادران علاقه مند نیز می توانند به راحتی در منزل از آن استفاده کنند.
کتاب های این مجموعه شامل دقت کن،پیدا کن(جلد1)/تفاوت ها و شباهت ها(جلد2)/جور یا ناجور(جلد3)/شناخت حیوانات(جلد4)/شناخت خوراکی ها(جلد5)/خوب دیدن(جلد6)/تفکر خلاق(جلد7)/شناخت اشکال(جلد8)/کامل و ناکامل(جلد9)/درک شمارش(جلد10)/سبک،سنگین(جلد11)/درک متوسط(جلد12) می باشند.

کودک توانا - دقت کن پیدا کن اطلاعات بیشتر
کودک توانا - درک متوسط اطلاعات بیشتر
کودک توانا - جور یا ناجور اطلاعات بیشتر
کودک توانا - سبک سنگین بزرگ کوچک اطلاعات بیشتر
کودک توانا - شناخت حیوانات اطلاعات بیشتر
سودوکو 1 اطلاعات بیشتر
کودک توانا - شناخت خوراکی اطلاعات بیشتر
کودک توانا - تفاوت ها و شباهت ها اطلاعات بیشتر
کودک توانا - خوب دیدن اطلاعات بیشتر
کودک توانا - کامل و ناکامل اطلاعات بیشتر
کودک توانا - تفکر خلاق اطلاعات بیشتر
کودک توانا - درک شمارش اطلاعات بیشتر
کودک توانا - شناخت اشکال اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 13 جلدی کودک توانا اطلاعات بیشتر