تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
نظر به جدید بودن دوره متوسطه (2) انتشارات تیزهوشان توسط جمعی ار مؤلفین با تجربه و مسلط به دروس اختصاصی و عمومی دبیرستان ، اقدام به تألیف کتاب های معروف 1300 پرسش چهارگزینه ای برای سال دهم دبیرستان به تفکیک رشته ریاضی و تجربی نموده است.
خلاصه درسنامه ،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخ های تشریحی آموزشی،محتوای این کتاب ها را تشکیل می دهند.

1300 پرسش چهار گزینه ای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک اطلاعات بیشتر
1300 پرسش چهار گزینه ای پایه دهم رشته علوم تجربی اطلاعات بیشتر